Senet Nasıl Geçersiz Olur

Senet Nasıl Geçersiz Olur

Senedin geçerli ola bilmesi için Türk ticaret kanununda belirtilen kambiyo senetlerine ait tüm özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikler Senet’te Tarih, borçlu ismi, alacaklı ismi, miktarı ( Rakam ve yazı ila yazılmalı ) bunların dışında eğer senedi düzenleyen kişi öncelikle imzasını atar. Kefil istenmişse karşı taraftan bu takdirde borcunun altına tekrar kefil yazılır ve kefilde imzalar. Bu senedin geçerli olabilmesi için, hiçbir yerinde kazıntı, silinti olmaması gerekir.

Senet nasıl geçersiz olur? : Üzerinde kazıntı silinti var ise, düzenleme tarihi belirtilmemiş ise bu senet’te geçersizdir.

Türkçe rakamla belirtilen şekildeki bütün boşlukların doldurulması gerekir, bazı boşluklar doldurulmadığı takdirde, örneğin mahkeme belirtilmemiş ise yasa ödeme yerinin mahkemesini tayin ede bilir, ya da borçlunun bulunduğu ikametgah adresi ola bilir. Keşide tarihi yani düzenleme tarihi yazılmamış ise senet direk geçersiz hale gelir.

 

Türkçe rakamla belirtilen şekildeki bütün boşlukların doldurulması gerekir. Ama bazı boşluklar doldurulmadığı takdirde, örneğin mahkeme belirtilmemiş ise yasa ödeme yerinin mahkemesini tayin ede bilir, ya da borçlunun bulunduğu ikametgah adresi ola bilir. Örneğin keşide tarihi yani düzenleme tarihi yazılmamış ise senet direk geçersiz hale gelir. Senedin geçerli ola bilmesi için Türk ticaret kanununda belirtilen kambiyo senetlerine ait tüm özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikler Senet’te Tarih, borçlu ismi, alacaklı ismi, miktarı ( Rakam ve yazı ila yazılmalı ) bunların dışında eğer senedi düzenleyen kişi öncelikle imzasını atar.

Kefil istenmişse karşı taraftan bu takdirde borcunun altına tekrar kefil yazılır ve kefilde imzalar. Bu senedin geçerli olabilmesi için, hiçbir yerinde kazıntı, silinti olmaması gerekir. Eğer bir senedin üzerinde kazıntı silinti var ise bu senet geçersiz hale gelir, düzenleme tarihi belirtilmemiş ise bu senet’te geçersizdir. Diğer yandan bazen senetlerin altında kefil adlarını görürüz. Böyle bir durumda borcun altına kefilinde adı soyadı ve imzası gereklidir. Ancak bu özelliklerin olmasına rağmen senediniz geçersiz sayılabilir.

Kişiler ya da kurumlar arasında gerçekleşen alacak verecek veya ticari alışveriş sonucu vadesi ve tutarı açık şekilde belirtilen evraka senet ya da bono tabiri edilen ödeme akdi sözleşmesi kullanılmaktadır. Senet Hukuk önünde bağlayıcılığı bulunmakta olup ödenmemesi halinde icra ve akabinde cebri hacze kadar yolu vardır. Bu tür konularda özellikle Ticari senetlerde hukuk desteği almak bir avukata danışmak mutlak yararınıza olacaktır.

Usulüne uygun olarak düzenlenen senetler Türk Ticaret Kanununda zaman aşım süresi üç (3) yıl olarak belirlenmiştir. Bir alacağın vade tarihinden itibaren üç yıl içinde yasal olarak (İcra Müdürlüğü Marifeti ile) işlem tesisi yapılmayan alacaklar kendiliğinden düşer. Zaman aşımına girmiş bir senet için alacaklı ilamsız icra kararı çıkartabilir burada dikkat edilmesi gereken husus böyle bir durum oluşursa mutlaka ve mutlaka zaman aşımı bahsi ile itiraz edilmesi aksi halde karar kesinleşir ödemek zorunda kalabilir ya da ciddi bir hukuki mücadele vermeniz gerekir kurtulma adına.

Üç yıllık zaman aşımı süresi daha çok adi senetler için geçerli olmakla birlikte tüm senetleri bağlar ancak ticari hususlara ilişkin bazı alacaklar da zaman aşımı 10 yıl olarak öngörülmektedir. Ticari senet derken Tüketici ve esnaf arasından olan senet (mağaza, mobilya, gibi tüketici senetleri) bu kapsama girmez adi senettir ve üç yıl zaman aşımı olayı nettir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi senet (bono) kelimesinin senette bulunması, ödenecek para miktarının ve biriminin belli olmaması, kayıtsız şartsız ödeme özelliğine sahip olması, kime ödeneceği senet üzerinde belirtilmeli, keşidecinin imzası bulunmalı borçlunun adı soyadı ve unvanı yazılmalı, keşide yani senedin düzenlendiği tarih belirtilmelidir. Yukarıda belirttiğimiz maddeler ve şartlardan herhangi birisinin eksik olması durumunda senet geçersiz sayılacaktır.

KAYNAK: https://www.kredivepara.com

Yorum Yap
0 Yorum yapan