Boşanma Davaları ve Boşanma Avukatı Hakkında Detaylı Bilgi

Boşanma Davaları ve Boşanma Avukatı Hakkında Detaylı Bilgi

Avukatların faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürdükleri, temel iş ortamlarından biri olan hukuk bürosudur. Avukatlık mesleklerini icra ettikleri bu ofislerinde avukatlar, birçok alana yönelik avukatlık hizmetleriyle beraber danışmanlık hizmeti de sunuyorlar. Bu sayede dava danışmanlık konusunda birbirinden farklı hukuki süreçlerde bilgi ve destek alabildiğiniz gibi, hukuki süreçlerde dava takip işlemlerinde de oldukça başarılılar. Avukatlık ofisleri ya da hukuk büroları olarak adlandırılan bu yerlerde, avukatların doğrudan uzman oldukları alanlarda ya da genel avukatlık bilgileriyle birlikte hukuki destek ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdükleri, kamu hizmeti verilen yerlerdir.

Avukatların birçok uzmanlık alanları bulunmaktadır ve alanına göre seçimler sayesinde çok rahat şekilde davalara hazırlanma süreçleri olmaktadır. Buna göre boşanma avukatı olarak bilinen avukatlar, aile hukuku uyuşmazlıklarında nafaka, mal paylaşımı, boşanma ya da velayet gibi davaların tamamına bakan avukatlardır. Halk dilinde bu davalara giren avukatlara doğrudan boşanma avukatı adil verilir. Aile avukatı olarak da ikinci bir adı olan boşanma avukatları, doğrudan medeni hukukun bir alt dalı olarak bilinen aile hukuku davalarına girerler.

Boşanma süreçleri ve dava süreçleri, evli çiftlerin en çok üzüldükleri kadar yıpratıcı bir süreç olarak geçirdikleri zamanlardan biridir. Profesyonel bir biçimde alınacak hukuki destek ile beraber bu sürecin daha da kolaylaşmasını sağlayabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Dava Hazırlıkları Nasıl Gerçekleşir?

Boşanma avukatı olarak görüşülen avukat, anlatılan tüm olguları toparlayıp bir dava açılabilir ve kazanılabilir olup olmadığını araştırır. Buna göre ön hazırlıklarını yaparak hem müvekkil için bilgilendirici hem de dava için ön hazırlıklarını yapar. Buna göre aldatma, eşlerden birinin bir diğerine kötü davranması, onur kırıcı yaklaşması ya da hayatına kast etmesi gibi suçlar, eşlerden birinin diğerine küçük düşürücü suç işlemesi gibi konuların tamamı dava açılabilir ve elde yeterli kanıt olması halinde kazanılabilir konulardır.

Bunların yanı sıra, haksız yere eşlerden birinin diğerini terk edip etmediğini, akıl hastalığı olup olmadığını ya da çekilemez derecede temel sorun olup olmadığını araştırır. Bunlara göre en doğru biçimde avukat dava hazırlığını yapar.

Boşanma konularında sebeplerin doğru tespiti önemlidir. Hâkim, davacının doğrudan boşanmaya dair sebeplerini inceleyerek davayı sürdürecektir. Dava hazırlık sürecinde boşanma avukatı en doğru şekilde seçildiği gibi tüm konular açık şekilde boşanma avukatı ile paylaşılması gerekir.

Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yolu Mümkün mü?

Aile hukuku ve mal paylaşımına dair konular dışında dava dışı çözümlerle ilgili konularda da boşanma avukatları görüşebilir bilgi verebilir. Hatta dava açılmadan önce ya da açıldıktan sonra da tarafların bir araya getirilerek, uyuşmazlığına dair iletişim eksikliği giderilmek istenebilir, uzlaşma yoluna gidilmesi istenebilir. Fakat arabuluculuk, teknik özel bir hukuk uygulaması adı altında belirtilemez.

Arabuluculuk listesinde kayıtlı olan kişiler tarafından arabuluculuk yapılabilir. Aynı zaman içinde de uyuşmazlığın tarafı olmaması gerekir. Bu nedenle bir tarafın avukatı, arabuluculuk yapamayacaktır.

Avukatların bu süreçlerde uyuşmazlığı aile hukuku temel ilkelerine bağlı şekilde çözülmesini sağlaması gerekir. Bu konularda alacağınız avukatlık hizmetleriyle ilgili boşanma, mal paylaşımı davaları, nafaka ya da benzer birçok davaların takibi, danışmanlığı için istediğiniz takdirde Tekcan Hukuk bürosuyla görüşerek, bilgi ve destek alabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz tüm uyumsuz, geçimsiz evliliklerinizle ilgili aile hukukuna dayalı olarak tüm desteği çözüm odaklı alabilirken, uyuşmazlığın tam olarak çözülmesine dair tüm desteği avukat yardımı ile alabilirsiniz.

Boşanma avukatlarının görevi, temel ilkeler doğrultusunda maddi ve manevi tazminat, boşanma, mal paylaşımı gibi tüm konuların açığa çıkması konusunda önemli bir savunma görevi görür. Buna göre tüm haklarına müvekkilin kavuşmasıyla beraber avukatın da görevi tamamlanmış olur.

Yorum Yap
0 Yorum yapan