05-11-2019

Psikiyatride Yasal Konular

Suç işleme ile ilgili konular (Yeni Türk Ceza Kanunu)-Kamu düzenini bozmave suç işleme olasılığı ile ilgili sorunlar, suç işlemiş olma ve bunun değ...