İD
05-11-2019

Psikiyatride Temel Dinamik Kavramlar

-Freud'un topografik varsayımına (zihinsel niteliklere) göre 3tane bilinç düzeyi vardır; Bilinç, ön bilinç ve bilinçdışı.  Bilinç,Önbilinç Ve B...