Sağlık,

Anksiyete Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

Bu yazımızda anksiyete tedavisinde en çok kullanılan ilaçları, etken maddelerine göre belirteceğiz. Önemli bir bilgilendirme olarak, anksiyete tedavisi yalnızca uzman terapist denetiminde, terapistin belirlediği ilaç ve yöntemlerle yapılması gerektiğini söyleyelim. Anksiyete tedavisinde tedaviye uygun türde ve miktarda etken madde içeren ilaçlar tercih edilmektedir.

 

Anksiyete İlaç Tedavisi

Anksiyete bozukluğu tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar

Bu ilaçlar arasında en iyi anksiyete ilacı şudur dememiz çok yanlış olur. Çünkü ilaçların kullanımı tamamıyla tedaviye göre değişebilir. Tedavide trisiklik antidepresan etkiye sahip ilaçlar ve benzodiazepinler kullanılır.
Bu ilaçlardan bazıları :

 • Seloktif serotoninin geri alım inhibitörleri : Yan etkilerinin azlığı nedeniyle en çok tercih edilen ilaçlardır.
  Fluvoksamin
  Paroksetin
  Fluoksetin
  Sertralin
  Citalopram
  Nefazodon
  Essitalopram
  Sitalopram
 • Trisiklik Antidepresan ilaçları : bu ilaçlar anksiyete bozukluğu tedavisinde en etkili ilaçlardır. Özellikle içerdikleri trisiklik ajanlar yüksek miktarda başarı sağlar. Alkolle tüketilmesi tehlikelidir.
  Venlafaksin : panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılır.
  Klomipramin : obsesif kompülsif rahatsızlık tedavisinde en etkili ilaçtır.
  İmipramin : sık tercih edilen bir ilaçtır, etkisi yüksektir.
 • Reversible MAO inhibitörleri : bu ilaç gurubunun en büyük yan etkisi hipertansiyona sebep olabilmesidir. Bu ilaç tüketilirken bazı yiyecekler kesinlikle yenmemelidir.
  Moklobemid : depresyon ve kronik anksiyete tedavisinde etkilidir. Obsesif-kompulsif rahatsızlıkta da etkilidir.
  Benzodiazepin ilaç : obsesif-kompulsif bozukluk dışındaki tüm anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarında işe yaramaktadır.
  Alprozolam(xanax) : orta etkili ajandır. Her tür anksiyete de kullanılabilir.
  Klonozepam : uzun ve düzenli etkiye sahiptir.
  Lorazepam : çabuk etkimesinden dolayı tercih edilebilmektedir.
  Oksazepam : etkisinin çabuk başlamasından dolayı tercih edilmektedir.
  Klordiazepoksit : bu ajan uzun ve düzenli etkileri vardır.
  Diazepam : orta etkili ajandır. Her tür anksiyetede kullanılabilir.

 

Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar tamamen psikiyatrist gözetiminde olmalıdır. Bu makalemizde bahsettiğimiz ilaçlara ait etken madde miktarlarını ve içeriklerini, eczanelerden, dağıtım firmalarından ya da ilacın üretildiği firmadan öğrenebilirsiniz.

Anksiyete bozukluğu insanların uğraştığı sık görülen hastalıklardan birisidir. Anksiyete tedavisi genellikler ilaçlar yardımı ile yapılmaktadır. Anksiyete tedavisi ve ilaç kullanımı gerçekten bilinçlendirilmesi gereken bir konudur. Kullanılan ilaçlar tedavi yöntemi olarak uygulanıyor olsa da bireyde farklı sonuçlar doğura bilmektedir. Obsesif kompülsif rahatsızlıklar konusunda dikkat edilmesi çok önemlidir.